Eesti Teatri Festival DRAAMA 2017

Konverents: MILLEKS TEATER? TEATRI FUNKTSIOONID 21. SAJANDIL

Teatriteaduse eriala 25. juubelile pühendatud konverents

Konverents: MILLEKS TEATER? TEATRI FUNKTSIOONID 21. SAJANDIL foto
7. septembril
Ülikooli 16-109
8. septembril
Ülikooli 16-109

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut ning Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute ühendus ning see on pühendatud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala 25. sünnipäevale.

Konverents toimub 7.-8. Septembril Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudis (Ülikooli 16-109). Esimesel päeval on töökeeleks eesti ja teisel päeval inglise keel.

Teatrist rääkides keskendutakse sageli kahele erinevale mõjukategooriale: teater kui kunstielamuse pakkuja või teater kui sotsiaalne agent. Esimesel juhul nähakse lavastust autonoomse kunstiteosena, mille esmane väärtus on kunstiline kvaliteet. Teisel juhul nähakse teatrit ühiskonna peegli ja ajastu lühikroonikana, millelt muu hulgas oodatakse aktiivset sekkumist ühiskondlikult aktuaalsete küsimuste lahendamisse. Teater on alati paiknenud kunsti- ja sotsiaalse sfääri piiril, kaldudes kord rohkem ühele, kord teisele poole – eneseküllane „kunst kunsti pärast“ ja levinud arusaamu dekonstrueeriv poliitiline teater tegutsevad paralleelselt. Ajal, mil ühiskonnas on tunda killustumist, poliitilist ärevust ning räägitakse tõejärgsusest ja alternatiivsetest faktidest, vajavad värsket mõtestamist ka teatrikunsti positsioon ja funktsioonid ühiskonnas. Samas on kohane mõtestada tulevikku vaatavalt ka teatriteadlaste ja -teaduse ees seisvaid uusi väljakutseid. Konverents „Milleks teater? Teatri funktsioonid 21. sajandil“ asub arutlema teatri rollide, mõju ja võimaluste üle teemadel:
● Kuidas teater ühiskonda mõjutab ja sellega suhestub?
● Kuidas teater kujutab ja konstrueerib ajalugu ning identiteete?
● Teater ja publik – vastastikmõjud ja muutunud suhted.
● Kuidas mõõta ja hinnata teatri mõju?
● Mis ja kuidas mõjutab vaataja teatrikogemust?
● Millised on teatri ja (kultuuri)poliitika suhted?
● Millised on teatrikriitika ja -teaduse funktsioonid 21. sajandil?