Eesti Teatri Festival DRAAMA 2020
OHUTUSREEGLID FESTIVALIL
 • Etenduste korraldamisel on teatril ja külastajal kohustus järgida kõiki Terviseameti ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud reegleid.

 • Festival jätab endale õiguse muuta saalis istumise korda, juhul kui koroonaviirusega seotud piirangud seda eeldavad.

 • Teeme kõik selleks, et festivalil osalevate teatrite töötajad, vabatahtlikud, festivali meeskond ja vaatajad oleksid terved. Festivalil on tagatud võimalused desinfitseerida ja pesta käsi. Samuti puhastatakse ja tuulutatakse ruume tavapärasest tihedamalt.

 • Kui olete väärikas eas, 65 ja enam, siis arvestage, et Teie risk on noorematest suurem.

 • Kui olete haigestunud või tunnete end haigena, olete kokku puutunud välismaalt saabunud või haigustunnustega isikuga, siis ei ole teatrisse tulek ohutu ega lubatud.

 • Haigestumise korral palume tungivalt kõiki piletiostnuid jääda koju. Festivalil on õigus haigussümptomitega inimesi saali mitte lasta.

 • NB! Palume etendusteks aegsasti kohal olla! See on vajalik inimeste saabumise hajutamiseks, et viimasel hetkel ei tekiks suuri masse, kus ei ole võimalik üksteisega turvalist distantsi hoida.

 • Oleme väga tänulikud, kui hoiate etenduspaikades liikudes üksteisega mõõdukat distantsi.

 • Vaataja haigestumise korral festival pileteid tagasi ei osta.

 • Maski kandmine teatris ei ole kohustuslik, aga festival müüb igas mängupaigas maske hinnaga 1 euro. Külastaja on teatrisse oodatud ka oma maskiga!

 • Igal etendusel palume külastajatel oma teatriskäik registreerida www.draama.ee/kylastus