Eesti Teatri Festival DRAAMA 2020

Esitlus: TEATRIELU 2015

Eesti Teatriliit / Eesti Teatri Agentuur

Esitlus: TEATRIELU 2015 foto
8. septembril kell 12
Tartu Uues Teatris
"Teatrielu" on pikima traditsiooniga teatri aastaraamat Eestis, mille taasilmumisest möödub tänavu kakskümmen aastat.

Toimetajad OTT KARULIN ja LEENU NIGU
Korrektor MARI TUULING
Kunstnik KERSTI TORMIS
Väljaandjad EESTI TEATRILIIT ja EESTI TEATRI AGENTUUR
Trükk TALLINNA RAAMATUTRÜKIKODA
"Teatrielu 2015" toimetajad Ott Karulin ja Leenu Nigu lähenevad tähtpäeva puhul kogumikule vaatenurgast, mis kaasab senisest enam teatritegijaid teoreetikute kõrval. See ei tähenda „Teatrielu“ kontseptsiooni – aastaülevaade – muutmist ehk on ühekordne nihe traditsioonist. Seega jätkab "Teatrielu 2015“ aastaraamatuna, kuid keskendub sel korral dialoogile, kus vestluspartneriteks erinevate kunstnikupositsioonidega tegijad – ühelt poolt lavastajad, etenduskunstnikud, teiselt poolt kriitikud. Vestluste teemaulatus oli vestlejate valida, toimetajad pakkusid vestlejatele välja viis märksõna, millest soovi korral juttu alustada: teater kui rännak, kulgemine; negatiivsuse poeesia ja esteetika; tühjus, paus laval; sugu, soostereotüübid ja nende murdmine eesti teatris; rahvus, rahvusvahelisus ja -ülesus eesti teatris. 

Kogumikus vestlevad Maike Lond ja Riina Oruaas, Jim Ashilevi ja Mart Kangro, Sveta Grigorjeva ja Ott Karulin, Lembit Peterson ja Luule Epner, Anne Türnpu ja Madli Pesti, Juhan Ulfsak ja Hedi-Liis Toome, Laura Mets, Mirko Rajas ja Anne-Liis Maripuu ning Ene-Liis Semper ja Ott Karulin. Lisaks on kogumikus kahe „Krati“ lavastuse – Rahel Olbrei (1944) ja Marina Kesleri (2015) – aegadevaheline dialoog Heili Einasto vahendusel ning põhjalik teatrikroonika (koostaja Tiia Sippol, Eesti Teatri Agentuur).